ثبت شکایات

تمامی مشتریان عزیز میتوانند در صورت داشتن شکایت و یا نارضایتی از محصول از طریق لینک زیر به ثبت شکایت خود اقدام نمایند.

https://my-official.ir/talnoosh1